วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเปิดประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลมิตรภาพ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ร่วมออกทำแผนประชาคมหมู่บ้านในตำบลมิตรภาพ ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65