เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม2565 นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และเป็นประธานเปิดประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการนำไปปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65