ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับการบริการประชาชนในตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 4 บ้านซับพริก นำโดย นายมานพ ไปนอก ผู้ใหญ่บ้าน นำลูกบ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม
 
นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้ด้วย
7
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
9
 
10

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65