กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

3608 img

นางกัญชพร วงษ์แสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


3607 img

นางศิริอร สิมอุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

นางสาวพัชรีญาพร  อุ้มบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
 ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751