หน่วยธุรกิจในตำบล

- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
- ปั๊มแก๊ส จำนวน 2 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
- โรงแรม จำนวน 7 แห่ง
- สหกรณ์โคนม จำนวน 2 แห่ง


ไฟฟ้า
- ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


ประปาในตำบล

- มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง


การสื่อสารในตำบล

- การสื่อสารในตำบล


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65