บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

road2

ตำบลมิตรภาพมีการคมนาคมสะดวกอยู่ในระดับดี มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคลส. ถนนลาดยางเดปซีล และถนนลูกรัง ดังนี้
- ถนนลาดยาง จำนวน 8 เส้น
- ถนน คสล. จำนวน 9 เส้น
- ถนนลาดยางเดปซีล จำนวน 4 เส้น
- ถนนลูกรัง จำนวน 2 เส้น


แหล่งน้ำ
river
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ดังนี้
ฝาย  : จำนวน 4 แห่ง
บ่อน้ำตื้น :  จำนวน 50 บ่อ
สระน้ำ : จำนวน 7 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล : จำนวน 30 บ่อ
อ่างเก็บน้ำ : จำนวน 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน :  จำนวน 23 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65