พรบ. / พรก.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ข้อบัญญัติ

ระเบียบกฎหมาย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุม

รายรับรายจ่าย

ITA ปี พ.ศ. 2564

งานบุคคล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

ITA ปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65