นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ มอบหมายให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ตามมาตรการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชน โดยได้ประสานงานกับสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลมิตรภาพหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ในการเข้าฉีดพ่นและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เพื่อความปลอดภัยต่อบุตรหลานของพี่น้องชาวตำบลมิตรภาพ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65