นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ มอบหมาย ให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 65) พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมิตรภาพ ประจำหมู่ที่ 10 ลงพื้นพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการการควบคุมโรค เนื่องจากพบผู้เป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านคุ้มหลวงปู่ทวด

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65