พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ลงพื้นที่มอบวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก ในพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บข้อมูลประชากรหมา-แมวในเขตตำบลมิตรภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงพื้นที่ให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตตำบลมิตรภาพในการมอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65