พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยกับเทศบาลมวกเหล็ก ในโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1

2

3

5

6

7

9

4

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65