นางสาวพัชรี เพ็ชรเด็ด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมฝ่ายกฎหมาย(นิติกร) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หมู่ที่ 8 เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ทำโครงการจิตอาสา วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเรื่องร้องเรียนการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ ในเขตชุมชน บ้านคั่นตะเคียน 

1653383075543

1653383082413

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65