องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ และอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ร่วมกันลงพื้นที่บ้านมวกเหล็กใน เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท ฆ่าลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปสู่ชุมชน

1

2

3

4

5

6

8

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65