องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพยังคงดำเนินการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต หมู่ที่ 1 นายสุวรรณ์ สะอิ้งรัมย์ ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหนังสือคำร้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในบริเวณพื้นที่ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อสค.

1

2

3

4

5

6

7

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65