องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – วันที่ 17 เมษายน 2565 ซึ่งมีการตั้งเต๊นท์จุดบริการประชาชน เป็นจุดพักรถ พร้อมบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3

1

2

4

5

6

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65