ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับการบริการประชาชนในตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองระบัง หมู่ที่ 8
 
ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับการบริการประชาชนในตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองระบัง หมู่ที่ 8 นำโดย นายปรมินทร์ จบเจนไพร ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกท่านนำลูกบ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม  นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมประชาคมและเก็บรวบรวมข้อปัญหาของชุมชนเข้าสู่แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
 
พร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมิตรภาพได้ออกตั้งบูทเพื่อรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่จะถึงนี้ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
***ก่อนการเข้าร่วมประชุมประชาคมมีการตรวจ ATK 100% สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคมอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65