ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับการบริการประชาชนในตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 5
 
ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับการบริการประชาชนในตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 5 ณ อาคารเอนกประสงค์บ่อตะนะ นำโดยนายสวิง ยิ้มแย้มผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำลูกบ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม นายพลกฤต ปุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมประชาคมและเก็บรวบรวมข้อปัญหาของชุมชน
 
ซึง่ในการนี้ได้มีตัวแทนจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดสระบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประชาคมซึ่งมีการการเก็บแบบสอบถามใน "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ด้วย
***ก่อนการเข้าร่วมประชุมประชาคมมีการตรวจ ATK 100% สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคมอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
1
2
3
4
5
6
7
8

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65