พนักงานและเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชุน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเขื้อ Covid 19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมิให้แพร่สู่ชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65