นายพลกฤต บุญญอมรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เชิญประชุม ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกกองงาน โดยมี ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยในการนี้ท่านนายกได้ซักถามข้อราชการและสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

14

16

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65