ประมวลภาพการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 รอบ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดหาวัคซีนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลมิตรภาพและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1
111111111111

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65