ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ซึ่งจะเปิดรับสมัครลงเลือกตั้งในวันที่ 11- 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยในช่วงเช้ามีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและแนะนำการดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งจากอำเภอมวกเหล็กเป็นผู้ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลมิตรภาพ

3

4

2

1

7

8

9

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65