กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพและ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มิตรภาพ พร้อมท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบในพื้นที่จัดเตรียมเพื่อดำเนินการรองรับผู้กักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิดเขตตำบลมิตรภาพ ในการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยในการรองรับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

1234567

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65