พนักงาน เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เข้าดำเนินการเสริมถังขยะชุดใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาขยะล้นถัง พร้อมทั้งดำเนินการย้ายจุดติดตั้งถังขยะในบริเวณที่บดบังทัศนวิศัยในการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ที่สัญจรไปมา
22 1456718

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65