ข่าวรอบรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ 
                 กองงานสวัสดิการและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนโดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยวชนได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อรู้จักวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
FB IMG 1604030221460
FB IMG 1604030224486
FB IMG 1604030228400
FB IMG 1604030252798
FB IMG 1604030245778
FB IMG 1604030272860

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65