องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย กองงานสวัสดิการสังคม การจัดงานมีการบรรยายให้ความรู้โดยท่านวิทยากร และมีซุ้มให้บริการด้านต่างๆมากมาย เช่น การให้บริการตัดผม การให้บริการตรวจวัดความดันและคัดกรองโรค ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
โดยในการดำเนินงานครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ด้งนี้ กลุ่ม อสม.ตำบลมิตรภาพ  กลุ่​มภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลมิตรภาพ  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  กศน.เมืองสระบุรี  กศน.มวกเหล็ก  รพ.สต.มิตรภาพ  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด  และองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
117390082 962323990912078 6231984149682883763 o
117643619 962325770911900 1943626571646730722 o
117643936 962325820911895 6083794688956682343 o
117768645 962325864245224 2088841411853737757 o
117968019 962325977578546 329625219529076752 o
118086192 962324874245323 5857834051944998610 o
118006436 962326047578539 4609166803859817446 o
118241858 962325957578548 5715030946259745066 o

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65