โครงการ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ และเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้ประชาชนได้ในระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพได้จัดทำโครงการ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้น

7626 side1องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65