เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ นำโดยนายวีระยุทธ ธรรมวัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมคณะฯ นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใสตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณคลองมวกเหล็ก โดยมีนายอำเภอมวกเหล็กเป็นประธานในพิธี โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง29547511 10214228476179482 531845833 n29547557 10214228477019503 1174607631 n29547665 10214228480059579 124643148 n29550201 10214228480619593 114717123 n29663614 10214228481619618 1748396802 n29663764 10214228481539616 2031169889 n

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65