จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดเริ่มวิกฤติ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเป็น 24 จังหวัด จาก 13 จังหวัด เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 ขึ้น โดยขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลมิตรภาพ นำสุนัข แมว ในความดูแลของท่าน มารับวัคซีนได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้นล่างห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-730-899 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ29019627 10214178372326917 1021614816 n29019277 10214178372606924 336752293 n29019604 10214178372926932 1955356283 n29019880 10214178373246940 1772794172 n29020033 10214178372166913 2112487807 n29020036 10214178371486896 768495144 n29134570 10214178372006909 213753229 n29135055 10214178373126937 709196050 n

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65