เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ได้นำคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม   อำเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านกองทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

 DSC00385DSC00333

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65