ยุทธ5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานทั่วไป
พัฒนาระบบบริหารงานคลัง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี


20664972 285629971914820 2764712844773272754 n


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65