ระบบขอรับบริการออนไลน์ เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Drag and drop files here or Browse

หมายเลขโทรสาร 036 - 730900

หมายเลขโทรศัพท์ 036 - 730899 ต่อ


101 นายกเทศมนตรี

102 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

103 รองนายกเทศมนตรี

105 กองช่าง

106 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

107 งานธุรการ

108 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

109 โอเปอเรเตอร์

110 หัวหน้าสำนักปลัด

111 โทรสาร

112 ห้องวิทยุ

113 กองสวัสดิการสังคมและกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

114 กองคลัง

116 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


 เว็บไซต์ : http://mittraphap-muaklek.go.th

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟสบุ๊ค :  http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ-จังหวัดสระบุรี/


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65